Folosirea site-ului www.stickero.ro implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate in paragrafele urmatoare. FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL isi asuma dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari site-ului www.stickero.ro, structurii acestuia sau orice alte modificari ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesara o notificare prealabila catre utilizatori, in acest sens.


Confidentialitate
Datele personale introduse de catre utilizatorii serviciilor noastre vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui site. Informatiile cuprinse in formularul de comanda sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate la adresele solicitate de client. FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL nu oferã, nu vinde si nu face schimb de adrese e-mail, nu divulgã adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane fãrã acordul dumneavoastrã explicit. Pentru mai multe informatii, accesati Politica de confidentialitate


Comentariile postate pe site
Persoanele care acceseaza site-ul www.stickero.ro pot face comentarii, pot trimite sugestii, intrebari sau alte informatii, atata timp cat continutul lor nu este: ilegal, obscen, defaimator, amenintator, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane. FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL are dreptul (nu si obligatia) de a sterge orice astfel de mesaje identificate pe site. Firma FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL nu va fi responsabila si nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.


Drepturile de autor
Continutul acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi, baze de date si orice alte date) este proprietatea FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL si este protejat conform Legii Drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL a oricaror din elementele enumerate se pedepseste conform legilor in vigoare.


Declinarea responsabilitatii
FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru pagubele aparute prin folosirea in orice fel a produselor cumparate prin intermediul site-ului www.stickero.ro. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost operate gresit in baza de date, firma FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL are dreptul sa anuleze livrarea produsului respectiv si sa anunte clientul despre eroarea aparuta, in cel mai scurt timp, daca livrarea nu a avut loc. FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL nu poate fi facuta in nici un fel responsabila pentru pagubele sau prejudiciile rezultate din neonorarea comenzilor. Valoarea maxima a obligatiilor fata de orice client in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare a produselor se reduce strict la valoarea sumelor incasate de la clientul respectiv.


Litigiile
Consumatorul (in acceptia legii - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza sau consuma produse ori servicii in afara activitatii lor profesionale) are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.
Renuntarea la cumparare in termen de 14 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate la distanta, prin posta romana sau prin curier. Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 30 de zile de la retur. Produsul nu mai poate fi returnat daca a fost aplicat deja sau daca, la aplicare, a fost deteriorat. Din aceasta cauza, va sfatuim sa dati o mare importanta aplicarii stickerelor, sa cititi cu atentie instructiunile de aplicare sau sa solicitati asistenta la FOUR DECOR INTERNATIONAL, in cazul in care intampinati dificultati.

Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, in cazul achizitionarii de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

Litigiile aparute intre utilizatorii acestui site si FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL vor fi rezolvate pe cale amiabila in termen de 15 zile de la data sesizarii in scris a problemelor. In cazul in care conflictul nu este rezolvat pe cale amiabilã, competenta revine instantelor de judecatã romãne.

Product added to wishlist
Site-ul www.stickero.ro foloseste Cookies.
Continuarea navigarii presupune acordul dumneavoastra pentru Termenii si Conditiile de Utilizare si pentru Politica de Confidentialitate.